Ga naar hoofdinhoud
+31 6 21 822 443 Sitback uses Telegram & Signal
Maandag 10-01-2021

Sitback heeft privacy hoog in het vaandel staan. Ik kan er een lang verhaal van maken. Of ik houd het lekker simpel. Voordat de formele privacy teksten verschijnen wil ik eerst wat kort verduidelijken.

Sitback doet niet aan Google tracking, Google analytics en Google adwords. Geen interesse in het ‘Surveillance Capitalism’.
En sinds vandaag heb ik ook whatsapp verwijderd. Ik ben wel te vinden op soortgelijke apps als Telegram en Signal.

Google analytics en adwords
– Sitback maakt GEEN gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Sitback bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
– Google analytics is door Sitback van sitback.nl verwijderd.
– Daarnaast zijn alle analytics gegevens bij Google analytics stopgezet.
– Vervolgens is het hele Sitback google analytics account daarna in z’n geheel verwijderd.
– Sitback maakt GEEN gebruik van Google Adword-campagnes en advertenties.

In kaart  brengen websitebezoek
Geen google analytics. Wat dan wel? Op de Sitback website worden sinds kort wel persoonlijke bezoekgegevens bijgehouden. Via de open source software van Matomo.

Begin 2019 heeft Sitback alle social media platforms verlaten. Uiteraard ben ik wel heel erg benieuwd wat het effect, qua bezoek, hiervan is op de Sitback.nl website. Daarom draait deze site vanaf 03-01-2019 de open source Analytics software van Matomo. Analytics en tracking staan weer aan. En tracking puur alleen binnen mijn eigen site. Deze software draait op een server waarop ook het sitback domein staat ondergebraacht. Alle data zijn mijn eigendom. Van niemand anders. Niet van Google of Microsoft, om er maar een paar te noemen. ‘Data harvesting’, zie ik geen heil in.
– Sitback is de eigenaar van de Matomo analytics gegevens.
– Sitback deelt geen Matomo analytics gegevens met andere partijen.
– Het ip-adres wordt geanonimiseerd. De laatste twee byte(s) van uw IP-adres.
– Het gebruikers ID wordt vervangen door een pseudoniem.

Versleuteling

Alle verkeer op www.sitback.nl is versleuteld via een SSL certficaat en https.

Veiligheid

Deze Sitback WordPress website is veilig door een consequent update-beleid door Sitback van WordPress, de plugins en het thema. Dit gebeurt 1 tot 2 keer elke week. Grote en zware major veiligheidsupdates zullen per direct doorgevoerd worden. Maar niet eerder als dat deze eerst lokaal, op een niet live gezette testomgeving, getest zijn.

Alle gebruikers op deze website zijn gedwongen om een zeer veilig en complex wachtwoord te gebruiken. Dit wachtwoord wordt door onze wachtwoordgenerator gegenereerd.

Sitback maakt gebruik van een password manager. Alles binnen deze app wordt versleuteld en encrypted opgeslagen.

Het admin gedeelte van deze Sitback website maakt, naast het gebruik van user en ww, ook gebruik van 2-factor authentication.

 

<<< en dan volgt nu de formele privacy tekst >>>

Maandaag 10-09-2018

Sitback, gevestigd aan Reigerlaan 19, 1241 EB Kortenhoef, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.sitback.nl
Reigerlaan 19
1241 EB Kortenhoef
Tel: +31621822443

Dhr. K.L. Eckardt is de Functionaris Gegevensbescherming van Sitback. Hij is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sitback verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het meesturen van een uitgebreid bericht via het contactformulier of een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sitback verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Sitback verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sitback neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sitback bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam > 2 jaar > E-mailberichten en contactgegevens worden na iedere twee jaar opgeschoond
Telefoonnummer > 2 jaar > E-mailberichten en contactgegevens worden na iedere twee jaar opgeschoond
E-mailadres > 2 jaar > E-mailberichten en contactgegevens worden na iedere twee jaar opgeschoond

Delen van persoonsgegevens met derden
Sitback verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sitback gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sitback en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Sitback wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sitback neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons telefoonnummer of via

Back To Top
Zoeken